تازہ تر ین:

Tariq Mahmood Chaudhry


Columns of Tariq Mahmood Chaudhry from Nai Baat newspaper


Sakrotni Ki Chalni
Sakrotni Ki Chalni
Dated: 21-Jun-2018 | : 69
Zara Mukhtalif Eid
Zara Mukhtalif Eid
Dated: 20-Jun-2018 | : 66
Teesra Adwar
Teesra Adwar
Dated: 13-Jun-2018 | : 34
Aiwan-e-Sadr Mein Halaf Bardari
Aiwan-e-Sadr Mein Halaf Bardari
Dated: 07-Jun-2018 | : 63
Lotton Ko Nishan e Ibrat Banayein
Lotton Ko Nishan e Ibrat Banayei...
Dated: 06-Jun-2018 | : 40
Pitch Taiyar Nahi
Pitch Taiyar Nahi
Dated: 04-Jun-2018 | : 42
Election Ki Janib
Election Ki Janib
Dated: 31-May-2018 | : 56
First Hundred Days
First Hundred Days
Dated: 24-May-2018 | : 62
Go Solo
Go Solo
Dated: 21-May-2018 | : 51
Hero Ki Be Tuqiri
Hero Ki Be Tuqiri
Dated: 16-May-2018 | : 45
Paanch Saal Baad
Paanch Saal Baad
Dated: 14-May-2018 | : 38
Aik Nakam Wardat
Aik Nakam Wardat
Dated: 10-May-2018 | : 39

66 column(s) found. Page 1 of 6